Baitadeli language

Baitadeli is an Indo-Aryan language. It is probably a dialect of Dotyali[2] and is spoken by about 300,000 people who live in Baitadi and who lives from Baitadi district. It was traditionally considered the western dialect of Nepali, and is written in the Devanagari script.


Baitadeli language

बैतडा भाषा नेपाली भाषा English
जनजाइ नजानुहोस् Do not Go
नाइथिन छैन No
बेलि हिजो Yesterday
बासा साँझ Evening
एऽऽ Umm..
जनबसै नबस्नुहोस् Do not sit down
झिक्क, मैथ धेरै Many
नानो सानो Small
कैखाइ कसलाई To whom
नान अलिकती A little bit
कैको कसको Whose
ब्यानल बिहान In the morning
धइ खै I do not know
नानका साना साना Small
ठौर ठाउँ Place
पोरु अस्ति
बौजु भाउजु sister-in-law
काकी कान्छी आमा Step Mother
गोसि देवर/नन्द Brother-in-law/Sister-in-law
पुसाइ फुपाजु uncle (father's sister's husband)
काजी भाइ /बहिनी Brother/Sister
जत्काल सुत्केरी Pregnant
चेलो छोरा Son
चेली छोरी Daughter
तम तपाईं /तिमी You
तलि तल Bottom
आँसि हँसिया
तिखुन बन्चरो axe
बेल्चो साबेल
बौसो कुटो Cut off
मल्लो माथिल्लो Upper
रुप्या रुपियाँ Rupees
जतरा जाँतो Grab
धुलो पिठो
बिल्लो बिरालो Cat
बल्लु गोरु Bull
ठण्णो चिसो Cool
इजा आमा Mother
कइंसि सानी आमा Aunt (father's mother's side)
बुनु बाली छर्नु Shake the crop
बर्यात बिहे Marriage
बैकान पुरुष Male
बैकिनी महिला Female
स्याणी स्वास्नी Wife
मान्सु मान्छे Human
निका आराम Relax
छकला दिउसो afternoon
पटकन आगन
उइले उसले He/She
बोलईजन नबोल Do not call
उनरो उनको Her
किभ्यो केभो what happened
जनगरै नगर Do not
निको राम्रो Good
ढकना तल Bottom
टुपा माथी On top
मुल्या टुहुरा Mother/Fatherless
बाकारा बाख्रा Goat
भोज्या/कद फर्सी
डा खुुर्सानी Chilly
छन्चर बार शनिबार Saturday
छाच मोहि
धिनाली दही Yogurt
केला केरा Banana
बौस्या लोग्ने Men
कटौरा/बेल्या कचौरा Cup
गाड खोलो River
जोड़ो जुम्रा
सीनू सुत्नु Sleep
थेल्वा बेलना
जेउडो डोरी/नाम्लो Rope
माल ढोका
काठो भिर
भुइसो भैंसी Buffalo
तोख्या तिमिसङ्ग with you
कानो अन्धो Blind
दोकान पसल Shop
थेल्का कपडा Cloth
कसणो लोटा

References

Content from Wikipedia. Licensed under CC-BY-SA.